Valovirta on Metropolia Ammattikorkeakoulun luova oppimisympäristö, joka tuottaa visuaalista suunnittelua ja toteutusta eri medioihin.

Valovirta tarjoaa opiskelijoille käytännön harjoittelumahdollisuuksia ja ammatillista kehittymistä visuaalisen viestinnän, audiovisuaalisen median ja konservoinnin aloilla. Tuemme opiskelijoita luovassa ja innostavassa ympäristössä, jossa he voivat kehittää taitojaan ja saada arvokasta kokemusta työskentelystä asiakkaiden kanssa. Erikoisosaamista ovat graafinen suunnittelu, 3D, web-suunnittelu, valokuvaus sekä liikkuvan kuvan ja äänen tuotanto.

Valovirta toimii Arabian kampuksella ja on osa Metropolian median, muotoilun ja konservoinnin oppimisympäristökokonaisuutta.

Audiovisual

Liikkuvan kuvan, äänen ja audiovisuaalisten ratkaisujen tuotantopalvelu. 

Design

Visuaalisen viestinnän perinteisten ja monimediaratkaisujen, mainonnan, animaation, 3D:n ja palvelumuotoilun suunnittelutoimisto

Digimedia

ICT-ratkaisujen, mobiiliteknologian, monikameratuotantojen (esim. tapahtumat) ja muiden kevyiden av-tuotantojen toteuttaja

Valovirta on Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijoiden pyörittämä suunnittelutoimisto. Tarjoamme oivaltavaa ja innovatiivista lähestymistapaa markkinointiviestinnällisiin tarpeisiin niin koulun ulkopuolisille asiakkaille kuin myös Metropolian sisäisille asiakkaille.​  

Valovirta työskentelee opiskelijoita harjoittelijoina ja projektityöntekijöinä. Opiskelijat saavat ohjausta ja tukea opettajiltaan projektien ja hankkeiden aikana. Otamme vastaan toimeksiantoja, jotka ovat sopivan haastavia opiskelijoiden osaamisen kehittämiseksi. 

Valovirta on Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijoiden pyörittämä suunnittelutoimisto. Tarjoamme oivaltavaa ja innovatiivista lähestymistapaa markkinointiviestinnällisiin tarpeisiin niin koulun ulkopuolisille asiakkaille kuin myös Metropolian sisäisille asiakkaille.​  

Valovirrassa työskentelee opiskelijoita harjoittelijoina ja projektityöntekijöinä. Opiskelijat saavat ohjausta ja tukea opettajiltaan projektien ja hankkeiden aikana. Otamme vastaan toimeksiantoja, jotka ovat sopivan haastavia opiskelijoiden osaamisen kehittämiseksi. 

 

Valovirta ei kilpaile alan toimijoiden kanssa, vaan sen tavoitteena on valmentaa tulevaisuuden tekijöitä työelämän tarpeisiin. Opiskelijat pääsevät työskentelemään oikeiden asiakkaiden kanssa ja saavat arvokasta palautetta ja ohjausta suunnittelutyöhönsä.  

Otamme ilolla vastaan monipuolisia toimeksiantoja, jotka edistävät opiskelijoiden osaamisen kehittymistä ja tarjoavat heille mahdollisuuden kasvaa ja oppia uutta. 

Valovirta on Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijoiden pyörittämä suunnittelutoimisto. Tarjoamme oivaltavaa ja innovatiivista lähestymistapaa markkinointiviestinnällisiin tarpeisiin niin koulun ulkopuolisille asiakkaille kuin myös Metropolian sisäisille asiakkaille.​  

Valovirta työskentelee opiskelijoita harjoittelijoina ja projektityöntekijöinä. Opiskelijat saavat ohjausta ja tukea opettajiltaan projektien ja hankkeiden aikana. Otamme vastaan toimeksiantoja, jotka ovat sopivan haastavia opiskelijoiden osaamisen kehittämiseksi. 

Valovirta ei kilpaile alan toimijoiden kanssa, vaan sen tavoitteena on valmentaa tulevaisuuden tekijöitä työelämän tarpeisiin. Opiskelijat pääsevät työskentelemään oikeiden asiakkaiden kanssa ja saavat arvokasta palautetta ja ohjausta suunnittelutyöhönsä.  

Otamme ilolla vastaan monipuolisia toimeksiantoja, jotka edistävät opiskelijoiden osaamisen kehittymistä ja tarjoavat heille mahdollisuuden kasvaa ja oppia uutta. 

Valovirta ei kilpaile alan toimijoiden kanssa, vaan sen tavoitteena on valmentaa tulevaisuuden tekijöitä työelämän tarpeisiin. Opiskelijat pääsevät työskentelemään oikeiden asiakkaiden kanssa ja saavat arvokasta palautetta ja ohjausta suunnittelutyöhönsä.  

Otamme ilolla vastaan monipuolisia toimeksiantoja, jotka edistävät opiskelijoiden osaamisen kehittymistä ja tarjoavat heille mahdollisuuden kasvaa ja oppia uutta.